Wat doen we met de opbrengst van Music for Life?

Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

VVA is de stuwende kracht achter tal van initiatieven waarvoor we middelen nodig hebben:

  • Ervaringsdeskundigen bieden aan de Autismetelefoon een luisterend oor aan alle persoonlijk betrokkenen en denken mee over hun vragen en bezorgdheden.
  • Persoonlijk betrokkenen kunnen gratis een Infopakket autisme, een basispakket aan informatie over autisme en de werking van onze vereniging, aanvragen.
  • We nodigen iedereen graag vit om een Inleefsessie autisme mee te maken. Zelf ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven vergroot bij uitstek het begrip voor autisme.